De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) heeft als doel mantelzorgmakelaars in Nederland samen te brengen en de belangen van deze beroepsgroep te behartigen, de kwaliteit te bewaken en een klankbord en vraagbaak te zijn voor branchegenoten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.

Nieuws

 

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regeltaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast. De mantelzorgmakelaar is meestal beter thuis in de zorgwereld dan de mantelzorger zelf en is HBO-opgeleid.

 

Niet adviseren, maar overnemen

De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit ook de regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en verzekeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantelzorgers

Arbodiensten, verzuim- en zorgverzekeraars

Werkgevers

Overheden

In de eerste plaats is de mantelzorgmakelaar er voor mantelzorgers. U kunt als particuliere mantelzorger informeren bij de mantelzorgmakelaar in uw regio naar de kosten en mogelijke vergoedingen.
Contactgegevens van gecertificeerde en bij de BMZM aangesloten mantelzorgmakelaars kunt u hier vinden.

In Nederland zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een ander. Zo'n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week én langer dan drie maanden voor een ander. Tussen 150.000 en 200.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast.

Naast het overnemen van regeltaken voor uw mantelzorgende werknemers, kan de mantelzorgmakelaar worden ingezet om in uw organisatie de knelpunten zichtbaar te maken in de combinatie arbeid en zorg. Hoeveel mantelzorgers telt uw organisatie? Hoeveel productieverlies levert dat op? Wat zijn de mogelijkheden om kosten te besparen door het initiëren van preventief beleid?

De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens zoals mantelzorgers.
Belangrijkste doelen binnen het huidige beleid zijn: voorkomen van overbelasting, bieden van adequate ondersteuning, bevorderen van de emancipatie en participatie van mantelzorgers. Bijna 80% van alle in Nederland geleverde zorg komt voor rekening van mantelzorg.

TXTWEB tekst en webdesign