Mantelzorgmakelaars helpen mantelzorgers.
De beroepsvereniging staat garant voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

BMZM

De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) brengt mantelzorgmakelaars in Nederland samen.
BMZM behartigt de belangen van de beroepsgroep, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en wil een klankbord en vraagbaak zijn voor branchegenoten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar analyseert de situatie op meerdere beleidsterreinen, biedt informatie, ondersteunt beroepsmatig en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkomen van overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening.