Strategisch beleidsplan 2021 – 2023

Strategisch beleidsplan 2021 – 2023

De BMZM (Beroepsvereniging van MantelZorgMakelaars) heeft in de eerste helft van 2020 een ledenraadpleging gedaan om de strategische doelen voor de komende drie jaar te stellen en uit te werken. Deze uitwerking is door bestuur en projectgroep strategisch beleid gemaakt, onder begeleiding van organisatiedeskundige Peter Bevers en is op de ALV van 31 augustus 2020 …lees meer

Online ALV

Op 31 augustus is er een online ALV. Het bestuur leidt de vergadering vanuit een studio in Meppel. Met een tweetraps authenticatie (inloggen via link in mail, controlegetal via sms) kunnen leden veilig deelnemen. De verbinding is uiteraard beveiligd. Tijdens de vergadering kan er ‘meegepraat’ worden middels chatberichten en kan er gestemd worden. Je hebt …lees meer

Mantelzorgmakelaar in Meditta

Meditta is een tweejaarlijks uitgave voor huisartsen en medewerkers van Meditta. Meditta ondersteunt huisartsen facilitair, organisatorisch en medisch en stelt zich ten doel de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg te bevorderen en te borgen.