Mantelzorgmakelaars helpen mantelzorgers.
De beroepsvereniging staat garant voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

Bestuur

Foto van Michiel Oudsten den
Michiel den Oudsten

Voorzitter

E: voorzitter@bmzm.nl T: 070 7853126 M: 06 42695799

“Mijn actieve functies en ervaring als belangenbehartiger mantelzorg bij o.a. Zorgbelang Nederland, MEZZO, Alzheimer Nederland, Regionale MantelzorgOrganisatie, Voorzittersoverleg WMO-adviesraden etc. neem ik mee in mijn functie als bestuursvoorzitter van de BMZM. Ik zet in op het vermarkten van ons beroep van mantelzorgmakelaar, een grote(re) naamsbekendheid van de BMZM en – niet in de laatste plaats: aandacht voor de actieve en daadwerkelijke ondersteuning van mantelzorgers. Vele organisaties praten, de mantelzorgmakelaar doet! Daarvoor zijn de leden van de BMZM opgeleid en dit wil ik naar buiten uitdragen. U kunt mij hierop t.z.t. afrekenen.
Na mijn functies in de Buitenlandse Dienst in de wereld der diplomaten, heb ik in 2012 besloten als zelfstandig mantelzorgmakelaar verder te gaan.
Het is een groot goed om mantelzorgers bij te staan in de steeds ondoorzichtigere “zorgtuin”. Mijn ervaring als belangenbehartiger mantelzorg is mijn basis; de lobby is mijn hobby.
Als gecertificeerd en zelfstandig mantelzorgmakelaar ondersteun ik mantelzorgers in de regio Haaglanden.

Als bestuursvoorzitter hecht ik waarde aan transparantie en korte lijnen.
Onze beroepsvereniging is een samenbindende factor voor deskundigen op het gebied van ondersteuning van mantelzorgers en daaraan wil mijn bijdrage leveren.”

Foto van Freke Schoemaker
Freke Schoemaker

Vice-voorzitter

E: vice-voorzitter@bmzm.nl M: 06 4045 2425

Freke Schoemaker (vicevoorzitter) is opgeleid tot mantelzorgmakelaar in 2005-2006 ( pilot-opleiding) en lid van de beroepsvereniging sinds de oprichting in 2008: “Ik vind het belangrijk dat wij als mantelzorgmakelaars duidelijk herkenbaar zijn als mantelzorgondersteuners, niet alleen met raad maar zeker ook met daad: wij nemen regeltaken over, zodat mantelzorgers (mentaal) minder zwaar belast worden. Door als beroepsvereniging een kwaliteitsregister en klachtenregeling in te richten staat de dienstverlening door onze leden gegarandeerd op een topniveau. Gemeenten en zorgverzekeringen erkennen onze meerwaarde steeds breder. In 2018 bestaat de beroepsvereniging 10 jaar, en is de mantelzorgmakelaar een niet meer weg te denken schakel in de voorzieningen voor mantelzorgondersteuning.”

Foto van Bonny Veenstra
Bonny Veenstra

Secretaris

E: secretariaat@bmzm.nl

“De roots van mijn werkend leven liggen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs voor Welzijn. Aanvankelijk was ik hier docent sociale vakken en later vele jaren onderwijsdirecteur.
Toen ik hiermee gestopt ben, ontstond bij mij de passie om een bijdrage te leveren aan “het Welzijn” van de burger. De transitie van het sociale domein en de gevolgen voor de burger heeft mijn grote interesse. Het volgen van de opleiding voor mantelzorgmakelaar sloot hier naadloos op aan. Het is een grote uitdaging om voor elkaar te krijgen dat de mantelzorger in balans blijft. Hier kan de mantelzorgmakelaar door ontzorgen van regeltaken in belangrijke mate aan bijdragen.
Na mijn diplomering ben ik lid geworden van de BMZM omdat een beroepsvereniging zeer nodig is om het beroep van mantelzorgmakelaar op de kaart te zetten, te houden en de kwaliteit ervan te garanderen. Als secretaris draag ik daar graag aan bij! Inmiddels ben ik belangenbehartiger voor mantelzorgers bij Mezzo, secretaris van Stichting Platform Hattinga Verschure (SPHV)in Groningen, lid van het cliëntpanel van TinZ in Friesland en actief op het gebied van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning.
Als secretaris lever ik graag een bijdrage aan een soepel functionerende beroepsvereniging, die ten dienst staat van haar leden en waar de leden met hun kennis actief aan bijdragen.”

Foto van Marcel Bloem
Marcel Bloem

Penningmeester

E: penningmeester@bmzm.nl M: 06 5781 6388

Na ruim 38 jaar werkzaam te zijn geweest binnen de energiewereld (elektriciteit, gas en water) heb ik bewust gekozen om zakelijk een andere weg in te slaan naar de sector zorg & welzijn. Ik ben al vele jaren mantelzorger en heb zelf ervaren hoe lastig het is om complexe mantelzorgtaken te combineren, bijvoorbeeld met een drukke baan en/of een druk gezinsleven. De mantelzorger is van onschatbare waarde en verdient alle hulp en ondersteuning. Het beroep van mantelzorgmakelaar sluit precies aan bij datgene waar ik de meeste energie van krijg: regelend en informerend op een breed werkterrein met de gedachte: uw mantel is mijn zorg. Na het behalen van mijn diploma als mantelzorgmakelaar in 2016 ben ik lid geworden van de BMZM, in 2018 in de rol van penningmeester. Wekelijks ervaar ik als vrijwilliger op de mantelzorglijn bij Mezzo de roep van mantelzorgers om ondersteuning en een luisterend oor.
De BMZM zie ik als een professionele en enthousiaste vereniging met veel deskundige leden die oog en zorg hebben voor de medemens en die staat voor kwaliteit en resultaat. Als penningmeester o.a. een schone taak om te zorgen voor het financieel managen van de vereniging en de verbinding te zoeken met mantelzorgers en belanghebbenden.