BMZM

De BMZM staat voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de Mantelzorgmakelaar door een kwaliteitsregister, intervisie, nascholing en het delen van kennis onder haar leden.

De beroepsvereniging

Vrije toegang

De BMZM zet zich continu in voor een toegankelijke en kosteloze ondersteuning van zorgvrager en mantelzorger en borgt de actuele kennis van haar leden omtrent het complexe (zorg)stelsel van het sociale domein. Zij streeft naar eenduidige, onafhankelijke en vrije toegang van cliënt- en mantelzorgondersteuning voor alle burgers.

Voor álle burgers

De BMZM spant zich op overheidsniveau in om ervoor te zorgen dat de diensten van de Mantelzorgmakelaar, als specifieke vorm van cliëntondersteuning, bereikbaar en laagdrempelig zijn en maakt zich er sterk voor dat de Mantelzorgmakelaar als basisvoorziening toegankelijk is voor alle burgers.

Kwaliteit

De BMZM behartigt de belangen van deze hbo-geschoolde zorgprofessional en ziet toe op de kwaliteit.
Leden van de BMZM zijn geregistreerd bij Registerplein. Zij laten zo zien dat ze professioneel met hun vak bezig zijn en dat ze voldoen en blijven voldoen (door intervisie en nascholing) aan de eisen om het vak goed te kunnen uitvoeren.

Up-to-date

De BMZM zet zich in voor kwaliteitsbevordering en houdt de kennis van haar leden up to date door o.a. intervisie, nascholing en het delen van kennis onder haar leden.