Agenda

BMZM

De BMZM staat voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de mantelzorgmakelaar door een kwaliteitsregister, intervisie, nascholing en het delen van kennis onder haar leden.

Vrije toegang

De BMZM (beroepsvereniging mantelzorgmakelaars) zet zich continu in voor een toegankelijke en kosteloze ondersteuning van mantelzorger en zorgvrager. De BMZM borgt de actuele kennis van de leden over het complexe (zorg)stelsel van het sociale domein.

Voor iedereen

De BMZM spant zich in om de overheid ervan te overtuigen dat de diensten van de mantelzorgmakelaar bereikbaar en laagdrempelig moeten zijn. Ons doel is dat de mantelzorgmakelaar als basisvoorziening toegankelijk is voor iedereen.

Kwaliteit

De BMZM behartigt de belangen van de mantelzorgmakelaars als hbo-geschoolde zorgprofessionals en ziet toe op de kwaliteit van beroepspraktijk. Leden van de BMZM zijn geregistreerd bij Registerplein. Zo laten zij zien dat ze professioneel met hun vak bezig zijn en dat ze (blijven) voldoen aan de eisen die daarvoor nodig zijn. De BMZM houdt de kennis van haar leden up-to-date door onder meer intervisie, nascholing en het delen van kennis onder haar leden.
Meer informatie hierover op de pagina kwaliteitsborging.

Historie

Het beroep mantelzorgmakelaar ontstond doordat de zorg steeds complexer werd en mantelzorgers steeds meer taken op hun bordje kregen. De BMZM is in 2008 opgericht vanuit de behoefte van mantelzorgmakelaars aan belangenbehartiging en het kunnen delen van kennis met vakgenoten.