Mantelzorgmakelaars helpen mantelzorgers.
De beroepsvereniging staat garant voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) brengt mantelzorgmakelaars in Nederland samen.
BMZM behartigt de belangen van de beroepsgroep, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en wil een klankbord en vraagbaak zijn voor branchegenoten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.

HBO geschoolde professional

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door informatie te geven, oplossingen aan te reiken en regeltaken over te nemen. De mantelzorger kan hierdoor de zorg vol blijven houden.
De mantelzorgmakelaar is minimaal HBO geschoold en weet de weg in de bureaucratie van de zorgwereld.

Maatwerk in uw specifieke situatie

De mantelzorgmakelaar doet een integrale intake op de gebieden Zorg, Welzijn, Wonen, Werk en Financiƫn. In overleg met de mantelzorger maakt de mantelzorgmakelaar een overzicht van de knelpunten. Vervolgens bekijkt de mantelzorgmakelaar samen met de mantelzorger wat er geregeld moet worden om alle taken, ook op langere termijn, te combineren. De mantelzorgmakelaar zoekt uit, reikt aan, organiseert en neemt regeltaken over. Maar de mantelzorger behoudt altijd de regie en de verantwoordelijkheid.