BMZM

De BMZM staat voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de Mantelzorgmakelaar door een kwaliteitsregister, intervisie, nascholing en het delen van kennis onder haar leden.

Vrije toegang

De BMZM (beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars) zet zich continu in voor een toegankelijke en kosteloze ondersteuning van zorgvrager en mantelzorger en borgt de actuele kennis van haar leden omtrent het complexe (zorg)stelsel van het sociale domein. Zij streeft naar eenduidige, onafhankelijke en vrije toegang van cliënt- en mantelzorgondersteuning voor alle burgers.

Voor álle burgers

De BMZM spant zich op overheidsniveau in om ervoor te zorgen dat de diensten van de Mantelzorgmakelaar, als specifieke vorm van cliëntondersteuning, bereikbaar en laagdrempelig zijn en maakt zich er sterk voor dat de Mantelzorgmakelaar als basisvoorziening toegankelijk is voor alle burgers.

Kwaliteit

De BMZM behartigt de belangen van deze hbo-geschoolde zorgprofessional en ziet toe op de kwaliteit.
Leden van de BMZM zijn geregistreerd bij Registerplein. Zij laten zo zien dat ze professioneel met hun vak bezig zijn en dat ze voldoen en blijven voldoen aan de eisen om het vak goed te kunnen uitvoeren.
De BMZM houdt de kennis van haar leden up to date door o.a. intervisie, nascholing en het delen van kennis onder haar leden.

Historie

De BMZM is in 2008 opgericht en ontstaan vanuit de behoefte van Mantelzorgmakelaars aan belangenbehartiging en het kunnen delen van kennis met vakgenoten. Het beroep Mantelzorgmakelaar is ontstaan door o.a. het steeds complexer worden van de zorg en het feit dat er steeds meer taken bij mantelzorgers neergelegd worden.

Als gevolg van de ontwikkeling van onze verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij stimuleert de overheid informele zorg waartoe ook het verlenen van mantelzorg behoort. Hierdoor komt er meer druk terecht op de schouders van mantelzorgers. Mede doordat het zorglandschap steeds ingewikkelder wordt komt er meer druk terecht op de schouders van mantelzorgers. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de inhoud van het beroep van Mantelzorgmakelaars.