Mantelzorgmakelaars ondersteunen, informeren, regelen en ontlasten mantelzorgers en cliënten.
De beroepsvereniging BMZM staat voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening

De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) zorgt voor erkenning en legitimering van het beroep en de onafhankelijkheid van de Mantelzorgmakelaar, als onafhankelijk cliënt- en mantelzorgondersteuner.
Zij faciliteert de toegang en ondersteunt mantelzorgmakelaars door middel van registratie, intervisie en het delen van kennis onder haar leden.

De BMZM zet zich continu in voor toegankelijke en gratis ondersteuning van zorgvrager en mantelzorger in het complexe (zorg) stelsel van het sociale domein. Zij streeft naar eenduidige, onafhankelijke en vrije toegang van cliënt- en mantelzorgondersteuning voor alle burgers.
De BMZM spant zich in om op overheidsniveau voor elkaar te krijgen dat de Mantelzorgmakelaar als cliëntondersteuning in de basisvoorziening erkend wordt, toegankelijk voor alle burgers. Voorwaarde om dit voor elkaar te krijgen is dat de Mantelzorgmakelaar hoogwaardige diensten levert. Daarom zet de BMZM zich in om de belangen van de MZM te borgen met als belangrijke elementen: kwaliteit en kennis door o.a. goede opleidingen en bijscholingen.

HBO geschoolde professional

De mantelzorgmakelaar is minimaal HBO geschoold en weet de weg in de bureaucratie van de zorgwereld.