Beleidsmakers

Mantelzorg, wat feiten en cijfers op een rij:

  • 4,4 miljoen Nederlanders geven mantelzorg aan een naaste.
  • Twee op de drie mantelzorgers hebben ook betaald werk.
  • 750.000 mantelzorgers zorgen 8+ per week én langer dan drie maanden voor een naaste.
  • 380.000 mantelzorgers voelen zich zwaar (over)belast; vaak zorgen zij 24 uur per dag voor bijvoorbeeld een zieke partner of een gehandicapt kind.

Bron: “Mantelzorgers in het vizier” (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019)

Voor beleidsmakers

Mantelzorgers vormen het fundament van de zorg in Nederland. Maar liefst 80% van alle zorg thuis wordt verricht door mantelzorgers en is dus onbetaald. Daarmee besparen zij de maatschappij ongeveer 6,6 miljard euro aan zorgkosten. In de toekomst zal het beroep op mantelzorgers alleen maar groter worden. Want de Nederlandse bevolking vergrijst en ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Waar nu iedere zorgvrager op vijf mantelzorgers kan rekenen, zijn dit er in 2040 nog maar drie.

Het is dus van groot belang dat mantelzorgers waardering en ondersteuning krijgen. De Mantelzorgmakelaar kan daarbij een cruciale rol spelen. Een Mantelzorgmakelaar schept overzicht, geeft informatie en advies, en kan regeltaken overnemen. In slechts een paar uur tijd kan ze de situatie van de mantelzorger structureel verbeteren. De 250 bij de BMZM aangesloten Mantelzorgmakelaars dragen dagelijks hun steentje bij aan het verlichten van de draaglast van mantelzorgers. Als Beroepsvereniging denken we graag met u mee hoe we de inzet van de Mantelzorgmakelaar op een duurzame manier in het Nederlandse zorgstelsel kunnen verankeren. Meer weten? Neem contact op met het secretariaat.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de BMZM. Het secretariaat is te bereiken via: E: secretariaat@bmzm.nl