Agenda

Beleidsmakers

Mantelzorgers vormen het fundament van de zorg in Nederland. Maar liefst 80% van alle zorg thuis wordt verricht door mantelzorgers en is dus onbetaald. Daarmee besparen zij de maatschappij ongeveer 6,6 miljard euro aan zorgkosten.

De Nederlandse bevolking vergrijst en ouderen blijven steeds langer thuis wonen. In de toekomst zal het beroep op mantelzorgers alleen maar groter worden. Waar nu iedere zorgvrager gemiddeld vijf (potentiële) mantelzorgers in haar/zijn omgeving heeft, zijn dit er in 2040 nog maar drie.

Feiten en cijfers over mantelzorg in Nederland:

  • 4,4 miljoen Nederlanders geven mantelzorg aan een naaste
  • Twee op de drie mantelzorgers hebben ook betaald werk
  • 750.000 mantelzorgers zorgen langer dan drie maanden, minstens 8 uur per week voor een naaste
  • 380.000 mantelzorgers voelen zich zwaar (over)belast; vaak zorgen zij 24 uur per dag voor bijvoorbeeld een zieke partner of een gehandicapt kind

Bron: “Mantelzorgers in het vizier” (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019)

Het is dus van groot belang dat mantelzorgers waardering en ondersteuning krijgen. De mantelzorgmakelaar kan daarbij een cruciale rol spelen. Een mantelzorgmakelaar schept overzicht, geeft informatie en advies, en kan regeltaken overnemen. In slechts een paar uur tijd kan zij/hij de situatie van de mantelzorger structureel verbeteren. De ruim 300 bij de BMZM aangesloten mantelzorgmakelaars dragen dagelijks hun steentje bij aan het verlichten van de draaglast van mantelzorgers.

Als beroepsvereniging denken we graag met u mee hoe we de inzet van de mantelzorgmakelaar op een duurzame manier in het Nederlandse zorgstelsel kunnen verankeren.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met de BMZM. Het secretariaat is te bereiken via: E: