Mantelzorgmakelaars ondersteunen, informeren, regelen en ontlasten mantelzorgers en cliënten.
De beroepsvereniging BMZM staat voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening

Bestuur

De BMZM is een Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars waarin leden en bestuur nauw samen werken.

Het bestuur van de BMZM is op dit moment niet op sterkte. Samen met de leden werken we  aan het formeren van een krachtig nieuw bestuur dat bijgestaan wordt door leden die diverse taken en functies voor hun rekening nemen.

Sinds 24 maart 2020 wordt de BMZM bestuurd door:
Bonny Veenstra (secretariaat) en Marcel Bloem (penningmeester)

Bij onze bestuurlijke taken worden wij dagelijks ondersteund door:
Renate Sauerwald (lid commissie Opleiding & Accreditatie)
Esmeralda Bevers  (lid commissie Opleiding & Accreditatie)
Yvonne de Haan (lid commissie Verzekeringen)
Elise Lentjes (lid commissie Nieuwsbrief)

Het secretariaat is bereikbaar via  E: secretariaat@BMZM.nl of M: 06 8365 7112
De penningmeester is bereikbaar via E: penningmeester@bmzm.nl of M: 06 5781 6388

Kennismaken met:

Foto van Bonny Veenstra
Bonny Veenstra

Secretaris

E: secretariaat@bmzm.nl M: 06 8305 3838

“De roots van mijn werkend leven liggen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs voor Welzijn. Aanvankelijk was ik hier docent sociale vakken en later vele jaren onderwijsdirecteur.
Toen ik hiermee gestopt ben, ontstond bij mij de passie om een bijdrage te leveren aan “het Welzijn” van de burger. De transitie van het sociale domein en de gevolgen voor de burger heeft mijn grote interesse. Het volgen van de opleiding voor mantelzorgmakelaar sloot hier naadloos op aan. Het is een grote uitdaging om voor elkaar te krijgen dat de mantelzorger in balans blijft. Hier kan de mantelzorgmakelaar door ontzorgen van regeltaken in belangrijke mate aan bijdragen.
Na mijn diplomering ben ik lid geworden van de BMZM omdat een beroepsvereniging zeer nodig is om het beroep van mantelzorgmakelaar op de kaart te zetten, te houden en de kwaliteit ervan te garanderen. Als secretaris draag ik daar graag aan bij! Inmiddels ben ik belangenbehartiger voor mantelzorgers bij Mezzo, secretaris van Stichting Platform Hattinga Verschure (SPHV)in Groningen, lid van het cliëntpanel van TinZ in Friesland en actief op het gebied van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning.
Als secretaris lever ik graag een bijdrage aan een soepel functionerende beroepsvereniging, die ten dienst staat van haar leden en waar de leden met hun kennis actief aan bijdragen.”

Foto van Marcel Bloem
Marcel Bloem

Penningmeester

E: penningmeester@bmzm.nl M: 06 5781 6388

Na ruim 38 jaar werkzaam te zijn geweest binnen de energiewereld (elektriciteit, gas en water) heb ik bewust gekozen om zakelijk een andere weg in te slaan naar de sector zorg & welzijn. Ik ben al vele jaren mantelzorger en heb zelf ervaren hoe lastig het is om complexe mantelzorgtaken te combineren, bijvoorbeeld met een drukke baan en/of een druk gezinsleven. De mantelzorger is van onschatbare waarde en verdient alle hulp en ondersteuning. Het beroep van mantelzorgmakelaar sluit precies aan bij datgene waar ik de meeste energie van krijg: regelend en informerend op een breed werkterrein met de gedachte: uw mantel is mijn zorg. Na het behalen van mijn diploma als mantelzorgmakelaar in 2016 ben ik lid geworden van de BMZM, in 2018 in de rol van penningmeester. Wekelijks ervaar ik als vrijwilliger op de mantelzorglijn bij Mezzo de roep van mantelzorgers om ondersteuning en een luisterend oor.
De BMZM zie ik als een professionele en enthousiaste vereniging met veel deskundige leden die oog en zorg hebben voor de medemens en die staat voor kwaliteit en resultaat. Als penningmeester o.a. een schone taak om te zorgen voor het financieel managen van de vereniging en de verbinding te zoeken met mantelzorgers en belanghebbenden.

Foto van Esmeralda Bevers-Modderman
Esmeralda Bevers-Modderman
M: 06 2455 0430

Als consulent bij een zorginstelling heb ik van dichtbij gezien hoe zwaar de combinatie van werk en mantelzorg is. Ik denk dat we allemaal ook wel voorbeelden uit onze directe omgeving kennen en ervaren hoe ingrijpend dat kan zijn. Ook heb ik ervaren dat grote organisaties en instellingen door mantelzorgers vaak als een doolhof worden ervaren.  Zeker als je tijd helemaal wordt opgeslokt door je werk, je gezin en de zorg voor iemand anders kun je dat er vaak net niet helemaal bij hebben.

Ik ben een echte netwerker met veel contacten en ik vind het fijn om mensen de weg te wijzen in de ingewikkelde wereld waar men vaak in terecht komt.  Met mijn jarenlange ervaring in de zakelijke dienstverlening en mijn werk in de wereld van de zorg probeer ik met mijn kennis en contacten mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten. Ik ben nu een aantal jaar actief als lid van de commissie opleiding en accreditatie waarin wij bijscholingen en intervisies organiseren.  Ik vind het belangrijk dat wij als collectief blijven optreden om het belang van het vak van Mantelzorgmakelaar verder uit te dragen. Daarom vind ik het erg belangrijk om lid te zijn van onze beroepsvereniging en draag ik daar graag een steentje aan bij.

Foto van Yvonne Haan-Vermetten de
Yvonne de Haan-Vermetten
M: 06 2411 8050

“Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet vergeefs geleefd”

– Dag Hammerskjöld –

Iets kunnen betekenen voor een ander, daar haal ik energie uit.

Na een lange carrière bij de Rabobank besloot ik dat het roer om moest. Ik miste de menselijke maat in mijn werk en had een nieuwe uitdaging nodig.

Als mantelzorger van mijn bejaarde ouders heb ik tijdens mijn fulltime dienstverband bij de bank vaak afgevraagd hoe je zorgtaken op een goede manier kunt combineren met de rest van je leven, want dat viel me niet mee. Hoe houd je balans en zorg je dat de weegschaal niet doorslaat? Het voornemen was om me daarin te verdiepen en er iets concreets mee te doen zodra ik zou stoppen bij mijn werkgever.

 

Het vak mantelzorgmakelaar kwam bij toeval op mijn pad. Via een kennis hoorde ik van het bestaan en ik besloot na grondig onderzoek om de opleiding te volgen. En ik kan zeggen: het beroep past me als een jas. Wat een prachtig dynamisch vak en wat een voorrecht om mensen, in al hun kwetsbaarheid te mogen bijstaan in hun zoektocht naar zorg en ondersteuning. Als mantelzorgmakelaar kun je bijna in alle gevallen wel iets voor de mensen betekenen en hoe mooi is het om een steentje aan een beter leven te kunnen bijdragen.

Als lid van de Commissie Verzekeringen onderhoud ik namens de Beroepsvereniging samen met mijn collega-commissieleden de contacten met één van onze belangrijkste stakeholders, de Zorgverzekeraars. Verbinding maken en houden is daarbij de sleutel.

Foto van Elise Lentjes-Klutman
Elise Lentjes-Klutman
T: 085 0498898

Voorheen werkte ik in het grondverzet- en loonbedrijf van mijn man en was daarnaast jarenlang (directie)secretaresse en office manager bij verschillende bedrijven. Doordat het vak secretaresse inhoudelijk sterk veranderde, wilde ik iets nieuws en iets voor mijzelf opstarten. Ik weet van mezelf dat ik een regelneef ben en zo ben ik op het idee van mantelzorgmakelaar gekomen. Na het volgen van de post-HBO voor mantelzorgmakelaar, ben ik sinds 2015 werkzaam als gecertificeerd en onafhankelijk zelfstandig mantelzorgmakelaar. In de afgelopen vijf jaar heb ik veel mantelzorgers bij kunnen staan. Het kunnen helpen van mensen in zware tijden, geeft mij veel voldoening.

Bepalend voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden is mijn onafhankelijkheid. De mantelzorger is degene voor wie ik mijn werkzaamheden uitvoer. Hij of zij bepaalt en betaalt. Door deze constructie ben ik er voor de mantelzorger en kom ik voor zijn of haar belangen op. Dit alles met als doel om aan de wensen van de mantelzorger tegemoet te kunnen komen, maar wel met oog voor de gezondheid van de mantelzorger. Samen met de mantelzorger zoeken wij naar een passende oplossing voor de mantelzorgsituatie.

Als lid van de commissie nieuwsbrief en mijn deelname aan de werkgroep missie en visie, wil ik mij inzetten om de beroep onafhankelijk en zelfstandig mantelzorgmakelaar breder op de kaart te zetten. Zodat mantelzorgers onze beroepsvereniging beter kunnen vinden en weten wat de     mantelzorgmakelaar voor hen kan betekenen.

Foto van Renate Sauerwald
Renate Sauerwald
M: 06 3651 0533

 

Samen voor de beste Mantelzorg

Na jaren in leidinggevende en coachende functies te hebben gewerkt werd ik mantelzorger van mijn schoonvader. En ook ik moest mijn weg in zorgland ontdekken, dit was vaak niet eenvoudig. Welke vormen van zorg zijn er, welke wetten hoe hou ik de balans tussen zorg werk en privé? Allemaal vraagstukken die je er eigenlijk niet bij kunt hebben.

Door al het uitzoeken kwam ik de opleiding tot mantelzorgmakelaar tegen. Ik merkte dat ik het uitzoeken en regelen van de juiste zorg en ondersteuning als een uitdaging zag.

Na de opleiding in 2016 ben ik gaan werken als zelfstandig mantelzorgmakelaar>

 

Als mantelzorgmakelaar kan je ervoor zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt.

We zoeken alles uit op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk inkomen en rechten.

Daar waar wenselijk nemen we tijdelijk regeltaken over. We werken samen met alle professionals zodat de mantelzorger en zorgvrager de juiste ondersteuning en zorg krijgt.

Het is een prachtig en dankbaar vak, je kan zoveel betekenen voor de mantelzorger en de zorgvrager. Dat geeft mij iedere dag de motivatie om mij in te zetten voor dit mooie vak.

 

Als lid van de commissie opleiding en accreditatie zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van de Mantelzorgmakelaars  gewaarborgd is. We organiseren bijscholingen en intervisies.

Als mantelzorgmakelaar kan je je kwaliteit aantonen door accreditatie bij Registerplein. Hier werken wij als BMZM mee samen zodat de kwaliteit onafhankelijk getoetst kan worden