Mantelzorgmakelaars ondersteunen, informeren, regelen en ontlasten mantelzorgers en cliënten.
De beroepsvereniging BMZM staat voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening

Bestuur

Op dit moment is er een vacature voor de functie voorzitter. Door deze vacature is het bestuur onderbezet. Overeenkomstig art. 12 lid 1 van de statuten van de BMZM dient het bestuur minimaal uit 3 personen te bestaan. De inzet is er op gericht dat het bestuur spoedig weer op sterkte is.
De leden van de BMZM zijn op de hoogte van deze tekortkoming.

11 april 2018, bestuur BMZM (Marcel Bloem en Bonny Veenstra)

 

Onderstaande bestuursleden stellen zich aan u voor:

Foto van Bonny Veenstra
Bonny Veenstra

Secretaris

E: secretariaat@bmzm.nl M: 06 8305 3838

“De roots van mijn werkend leven liggen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs voor Welzijn. Aanvankelijk was ik hier docent sociale vakken en later vele jaren onderwijsdirecteur.
Toen ik hiermee gestopt ben, ontstond bij mij de passie om een bijdrage te leveren aan “het Welzijn” van de burger. De transitie van het sociale domein en de gevolgen voor de burger heeft mijn grote interesse. Het volgen van de opleiding voor mantelzorgmakelaar sloot hier naadloos op aan. Het is een grote uitdaging om voor elkaar te krijgen dat de mantelzorger in balans blijft. Hier kan de mantelzorgmakelaar door ontzorgen van regeltaken in belangrijke mate aan bijdragen.
Na mijn diplomering ben ik lid geworden van de BMZM omdat een beroepsvereniging zeer nodig is om het beroep van mantelzorgmakelaar op de kaart te zetten, te houden en de kwaliteit ervan te garanderen. Als secretaris draag ik daar graag aan bij! Inmiddels ben ik belangenbehartiger voor mantelzorgers bij Mezzo, secretaris van Stichting Platform Hattinga Verschure (SPHV)in Groningen, lid van het cliëntpanel van TinZ in Friesland en actief op het gebied van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning.
Als secretaris lever ik graag een bijdrage aan een soepel functionerende beroepsvereniging, die ten dienst staat van haar leden en waar de leden met hun kennis actief aan bijdragen.”

Foto van Marcel Bloem
Marcel Bloem

Penningmeester

E: penningmeester@bmzm.nl M: 06 5781 6388

Na ruim 38 jaar werkzaam te zijn geweest binnen de energiewereld (elektriciteit, gas en water) heb ik bewust gekozen om zakelijk een andere weg in te slaan naar de sector zorg & welzijn. Ik ben al vele jaren mantelzorger en heb zelf ervaren hoe lastig het is om complexe mantelzorgtaken te combineren, bijvoorbeeld met een drukke baan en/of een druk gezinsleven. De mantelzorger is van onschatbare waarde en verdient alle hulp en ondersteuning. Het beroep van mantelzorgmakelaar sluit precies aan bij datgene waar ik de meeste energie van krijg: regelend en informerend op een breed werkterrein met de gedachte: uw mantel is mijn zorg. Na het behalen van mijn diploma als mantelzorgmakelaar in 2016 ben ik lid geworden van de BMZM, in 2018 in de rol van penningmeester. Wekelijks ervaar ik als vrijwilliger op de mantelzorglijn bij Mezzo de roep van mantelzorgers om ondersteuning en een luisterend oor.
De BMZM zie ik als een professionele en enthousiaste vereniging met veel deskundige leden die oog en zorg hebben voor de medemens en die staat voor kwaliteit en resultaat. Als penningmeester o.a. een schone taak om te zorgen voor het financieel managen van de vereniging en de verbinding te zoeken met mantelzorgers en belanghebbenden.

Foto van Meta Voorst Vader-Stikkel van
Meta van Voorst Vader-Stikkel

Bestuurslid

E: externerelaties@bmzm.nl M: 06 2559 7777

Mijn achtergrond is medisch. Sinds 1985 ben ik vele jaren werkzaam geweest als arts, als docent en later als manager in verschillende academische- en regionale opleidingsziekenhuizen. Tussendoor ben ik ook werkzaam geweest als arts in de UK en in de eerste lijn als verpleeghuisarts en bij een trombosedienst. In mijn laatste functie als hoofd medische opleidingen ben ik de spin in het web geweest voor de doorontwikkeling van een algemeen ziekenhuis naar een middelgroot opleidingsziekenhuis.
In 2017 heb ik de switch gemaakt van de cure- naar de caresector. Als mantelzorger binnen de familie liep ook ik aan tegen ons complexe (zorg)stelsel wat ik ervaren heb als een (zorg)jungle; een ondoorzichtig woud van wetten, beleidsregels, financiële schotten en diverse loketten. Het heeft mij getriggerd dat ik, zijnde medisch en meer dan 35 jaar gewerkt te hebben in de zorg, mijn weg moeizaam kon vinden in deze (zorg)jungle. Ik wilde graag beeld krijgen van dit complexe stelsel, heb om die rede de opleiding tot Mantelzorgmakelaar gevolgd en ben gecertificeerd MZM sinds maart 2018.
Sinds mei 2018 ben ik betrokken bij het bestuur als functionaris PR en externe relaties, november jl ben ik toegetreden als lid van het bestuur met dezelfde portefeuille.
Mijn drive als bestuurslid is, een bijdrage te leveren aan eenduidige, onafhankelijke en vrije toegang van mantelzorg- en clientondersteuning voor alle burgers. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met de leden en met het bestuur.
Mijn wens (wellicht droom) is het ook wat routes te kunnen maken in dit ondoorzichtige woud, zodat een groter percentage van de burgers makkelijker -liefst zelf- de weg kan vinden.
Een boeiende en mooie uitdaging die ik graag met het bestuur en de leden aanga.