Bestuur

De BMZM is de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars waarin leden en bestuur nauw samen werken.

Het secretariaat is te bereiken via E: secretariaat@bmzm.nl
Het bestuur van de BMZM wordt gevormd door:


Foto van Bonny Veenstra
Bonny Veenstra

Secretaris

“De roots van mijn werkend leven liggen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs voor Welzijn. Aanvankelijk was ik hier docent sociale vakken en later vele jaren onderwijsdirecteur.
Toen ik hiermee gestopt ben, ontstond bij mij de passie om een bijdrage te leveren aan “het Welzijn” van de burger. De transitie van het sociale domein en de gevolgen voor de burger heeft mijn grote interesse. Het volgen van de opleiding voor mantelzorgmakelaar sloot hier naadloos op aan. Het is een grote uitdaging om voor elkaar te krijgen dat de mantelzorger in balans blijft. De mantelzorgmakelaar kan hier in belangrijke mate aan bijdragen door regeltaken over te nemen en zo de mantelzorger te ontzorgen.
Na mijn diplomering ben ik lid geworden van de BMZM omdat een beroepsvereniging zeer nodig is om het beroep van mantelzorgmakelaar op de kaart te zetten, te houden en de kwaliteit ervan te garanderen. Als secretaris draag ik daar graag aan bij! Inmiddels ben ik belangenbehartiger voor mantelzorgers bij Mezzo, secretaris van Stichting Platform Hattinga Verschure (SPHV)in Groningen, lid van het cliëntpanel van TinZ in Friesland en actief op het gebied van Onafhankelijke Cliëntondersteuning.
Als secretaris lever ik graag een bijdrage aan een soepel functionerende beroepsvereniging, die ten dienst staat van haar leden en waar leden met hun kennis actief aan bijdragen.”

Foto van Monique Groote de
Monique , de Groote

Bestuurslid

“Mijn naam is Monique de Groote, zelfstandig mantelzorgmakelaar en moeder van een volwassen dochter met een spierdystrofie, die bezig is met het afronden van haar Master. Ik ben post-hbo opgeleid tot mantelzorgmakelaar aan de Hogeschool Rotterdam en sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mantelzorgmakelaars.
Mijn passie voor netwerken en verbinden begon tijdens mijn werkzaamheden in de PR en kwam daarna van pas bij het regelen van zaken die instanties niet voor elkaar kregen, zoals zorg op onmogelijke tijden en maatwerk. Mede hierdoor weet ik dat ik daadkracht en doorzettingsvermogen bezit, goed kan plannen en gemakkelijk kan samenwerken met officiële instanties.
Deze ervaringen kan ik goed gebruiken om een succes te maken van mijn bestuursfunctie bij de BMZM. Mijn doel is om er samen voor te zorgen dat de BMZM een begrip wordt in het mantelzorgspeelveld en daarbuiten.
Ik interesseer me voor alles wat te maken heeft met mantelzorg en de onderzoeken daarover. Hierover brainstormen met anderen is iets wat mij erg enthousiast maakt. Ik vind het dan ook erg leuk om als bestuurder van de beroepsvereniging intensief met de positie van de BMZM en het beroep Mantelzorgmakelaar bezig te zijn en onze vereniging op de kaart te zetten.”

Foto van Hanneke Suvaal
Hanneke Suvaal

Bestuurslid

De wereld wordt mooier als we onze middelen eerlijker verdelen en kansen creëren voor iedereen. Dat geldt in het groot op wereldniveau, maar ook op kleinere schaal in Nederland. Daar lever ik graag een bijdrage aan.
In mijn loopbaan ben ik me na een studie economie bezig gaan houden met het menselijk kapitaal. Beginnend bij ontwikkeling van mensen in organisaties, via loopbaanbegeleiding en duurzame inzetbaarheid, naar het toegankelijk maken van leren voor mensen met een achterstand tot onderwijs. Ik maak me graag sterk voor mensen die (even) een steun in de rug kunnen gebruiken.
Uit persoonlijke ervaring weet ik wat het betekent om lange tijd zorg te dragen, waarbij volhouden het mantra is.
Tijdens een herbezinning op mijn loopbaan in 2019 werd ik gewezen op het vak mantelzorgmakelaar. Wat een gouden tip. Als mantelzorgmakelaar mag ik even in het leven van mensen meelopen en hopelijk een duw in de goede richting geven.
In het bestuur van de BMZM streef ik samen met de andere bestuurders na, de erkenning van de mantelzorger als eigen entiteit in het complexe zorglandschap. Met alle mantelzorgmakelaars, leden van onze mooie vereniging, wil ik hen toerusten om met plezier te kunnen blijven zorgen.

Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies:

  • Commissie Opleiding & Accreditatie
  • Commissie Intervisie
  • Commissie Zorgverzekeringen
  • Commissie Nieuwsbrief