Bestuur

De BMZM is de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars waarin leden en bestuur nauw samen werken.

Het secretariaat is te bereiken via E: secretariaat@bmzm.nl of M: 06 8365 7112
Het bestuur van de BMZM wordt gevormd door:

Foto van Bonny Veenstra
Bonny Veenstra

Secretaris

“De roots van mijn werkend leven liggen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs voor Welzijn. Aanvankelijk was ik hier docent sociale vakken en later vele jaren onderwijsdirecteur.
Toen ik hiermee gestopt ben, ontstond bij mij de passie om een bijdrage te leveren aan “het Welzijn” van de burger. De transitie van het sociale domein en de gevolgen voor de burger heeft mijn grote interesse. Het volgen van de opleiding voor mantelzorgmakelaar sloot hier naadloos op aan. Het is een grote uitdaging om voor elkaar te krijgen dat de mantelzorger in balans blijft. Hier kan de mantelzorgmakelaar door ontzorgen van regeltaken in belangrijke mate aan bijdragen.
Na mijn diplomering ben ik lid geworden van de BMZM omdat een beroepsvereniging zeer nodig is om het beroep van mantelzorgmakelaar op de kaart te zetten, te houden en de kwaliteit ervan te garanderen. Als secretaris draag ik daar graag aan bij! Inmiddels ben ik belangenbehartiger voor mantelzorgers bij Mezzo, secretaris van Stichting Platform Hattinga Verschure (SPHV)in Groningen, lid van het cliëntpanel van TinZ in Friesland en actief op het gebied van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning.
Als secretaris lever ik graag een bijdrage aan een soepel functionerende beroepsvereniging, die ten dienst staat van haar leden en waar de leden met hun kennis actief aan bijdragen.”

Foto van Marieke Sprey
Marieke Sprey

Penningmeester

“Alle dingen komen op het juiste moment”

Zo ook mijn kennismaking met een mantelzorgmakelaar, in de eerste helft van 2019.
Wegens omstandigheden was ik zonder werk komen te zitten, vanuit mijn functie als financieel administrateur bij een welzijnsinstelling. Daar had ik 12,5 jaar met veel plezier gewerkt en geleerd.
Thuis zittend vroeg ik me af wat ik met de tweede helft van mijn arbeidzame leven wilde.
Ik besloot af te wachten wat er op mijn pad kwam en dat was een mantelzorgmakelaar.
Meteen in het gesprek met haar werd ik enthousiast; dit zou wel eens kunnen zijn waarin al mijn kwaliteiten en wensen tezamen komen! Gegoogeld en gevonden: een opleiding aan de Auxilium Academy, waar ik me zeer door geïnspireerd voel.

Begin juni 2020 zal ik gecertificeerd mantelzorgmakelaar zijn en mijn eigen bedrijf starten. Het voelt als hartstikke goed! Dan mag ik mantelzorgers en zorgvragers helpen om hun juiste weg te vinden in het zorglandschap. Het zal voor mij een mooie uitdaging worden. Waarbij ik pas tevreden ben als het zo goed mogelijk gelukt is.
Mijn eerste casus had ik vlak voor de opleiding, toen de indicatie van mijn moeder werd afgewezen, waardoor het erom spande of ze toch nog zou kunnen komen te wonen in haar Gastenhuis. Met hulp van bovengenoemde mantelzorgmakelaar en veel inzet van mijzelf, is alles op tijd goed gekomen en kunnen we constateren dat we haar geen groter plezier hadden kunnen doen dan deze stap voor haar voor te bereiden.
Mijn eigen zoon met ASS zorgt bij ons nog geregeld voor de nodige hoofdbrekers, maar doordat ik nu meer thuis ben, kan ik meer begeleiden; ook dat voelt goed.

En dan blijkt de BMZM een nieuwe penningmeester nodig te hebben. “Daar spring ik graag in”, dacht ik. Want ik kan dat, het geeft de BMZM weer lucht en ik vind het erg belangrijk dat er een beroepsvereniging is voor dit mooie beroep van ons. Een vereniging die ons vak blijvend op de kaart zet, die collectief zoekt naar ingangen en verdieping. Die ons bijgeschoold houdt en die de lijnen naar Den Haag warm houdt.
Ik heb ervaring in de financiën, met penningmeesterschap en heb jaren in de OR gezeten. Genoeg zaken om mijzelf geschikt te achten voor deze functie.
Graag ontmoet ik jullie!

Foto van Monique Groote de
Monique de Groote

Bestuurslid

Mijn naam is Monique de Groot, startende ondernemer mantelzorgmakelaar en moeder van een dochter van 27 jaar met een spierdystrofie, die bezig is met het afronden van haar Master. Ik ben Post-HBO opgeleid tot mantelzorgmakelaar aan de Hogeschool Rotterdam en sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mantelzorgmakelaars.

Mijn passie voor netwerken en verbinden begon tijdens mijn werkzaamheden in de PR en kwam daarna van pas bij het regelen van dingen die de instanties niet voor elkaar kregen, zoals zorg op onmogelijke tijden en maatwerk. Mede hierdoor weet ik dat ik daadkracht en doorzettingsvermogen bezit, goed kan plannen en gemakkelijk kan samenwerken met officiële instanties.

Deze ervaringen kan ik goed gebruiken om een succes te maken van een bestuursjaar bij de BMZM. Mijn doel is om er samen voor te zorgen dat de BMZM een begrip wordt in het mantelzorgspeelveld en daarbuiten.

Daarnaast spreekt alles rondom het mantelzorgspeelveld en de onderzoeken daarover mij ook erg aan. Hierover brainstormen met anderen is iets wat mij erg enthousiast maakt. Het lijkt me dan ook erg leuk om in de functie van bestuurder van de beroepsvereniging intensief met de positie van de BMZM en het beroep Mantelzorgmakelaar bezig te zijn en onze vereniging op de kaart te zetten.

Het bestuur wordt ondersteund door de commissie van toetsing en advies gevormd door:

Foto van Esmeralda Bevers-Modderman
Esmeralda Bevers-Modderman

Als consulent bij een zorginstelling heb ik van dichtbij gezien hoe zwaar de combinatie van werk en mantelzorg is. Ik denk dat we allemaal ook wel voorbeelden uit onze directe omgeving kennen en ervaren hoe ingrijpend dat kan zijn. Ook heb ik ervaren dat grote organisaties en instellingen door mantelzorgers vaak als een doolhof worden ervaren.  Zeker als je tijd helemaal wordt opgeslokt door je werk, je gezin en de zorg voor iemand anders kun je dat er vaak net niet helemaal bij hebben.

Ik ben een echte netwerker met veel contacten en ik vind het fijn om mensen de weg te wijzen in de ingewikkelde wereld waar men vaak in terecht komt.  Met mijn jarenlange ervaring in de zakelijke dienstverlening en mijn werk in de wereld van de zorg probeer ik met mijn kennis en contacten mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten. Ik ben nu een aantal jaar actief als lid van de commissie opleiding en accreditatie waarin wij bijscholingen en intervisies organiseren.  Ik vind het belangrijk dat wij als collectief blijven optreden om het belang van het vak van Mantelzorgmakelaar verder uit te dragen. Daarom vind ik het erg belangrijk om lid te zijn van onze beroepsvereniging en draag ik daar graag een steentje aan bij.

Foto van Yvonne Haan-Vermetten de
Yvonne de Haan-Vermetten

“Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet vergeefs geleefd”

– Dag Hammerskjöld –

Iets kunnen betekenen voor een ander, daar haal ik energie uit.

Na een lange carrière bij de Rabobank besloot ik dat het roer om moest. Ik miste de menselijke maat in mijn werk en had een nieuwe uitdaging nodig.

Als mantelzorger van mijn bejaarde ouders heb ik tijdens mijn fulltime dienstverband bij de bank vaak afgevraagd hoe je zorgtaken op een goede manier kunt combineren met de rest van je leven, want dat viel me niet mee. Hoe houd je balans en zorg je dat de weegschaal niet doorslaat? Het voornemen was om me daarin te verdiepen en er iets concreets mee te doen zodra ik zou stoppen bij mijn werkgever.

 

Het vak mantelzorgmakelaar kwam bij toeval op mijn pad. Via een kennis hoorde ik van het bestaan en ik besloot na grondig onderzoek om de opleiding te volgen. En ik kan zeggen: het beroep past me als een jas. Wat een prachtig dynamisch vak en wat een voorrecht om mensen, in al hun kwetsbaarheid te mogen bijstaan in hun zoektocht naar zorg en ondersteuning. Als mantelzorgmakelaar kun je bijna in alle gevallen wel iets voor de mensen betekenen en hoe mooi is het om een steentje aan een beter leven te kunnen bijdragen.

Als lid van de Commissie Verzekeringen onderhoud ik namens de Beroepsvereniging samen met mijn collega-commissieleden de contacten met één van onze belangrijkste stakeholders, de Zorgverzekeraars. Verbinding maken en houden is daarbij de sleutel.

Foto van Elise Lentjes-Klutman
Elise Lentjes-Klutman

Voorheen werkte ik in het grondverzet- en loonbedrijf van mijn man en was daarnaast jarenlang (directie)secretaresse en office manager bij verschillende bedrijven. Doordat het vak secretaresse inhoudelijk sterk veranderde, wilde ik iets nieuws en iets voor mijzelf opstarten. Ik weet van mezelf dat ik een regelneef ben en zo ben ik op het idee van mantelzorgmakelaar gekomen. Na het volgen van de post-HBO voor mantelzorgmakelaar, ben ik sinds 2015 werkzaam als gecertificeerd en onafhankelijk zelfstandig mantelzorgmakelaar. In de afgelopen vijf jaar heb ik veel mantelzorgers bij kunnen staan. Het kunnen helpen van mensen in zware tijden, geeft mij veel voldoening.

Bepalend voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden is mijn onafhankelijkheid. De mantelzorger is degene voor wie ik mijn werkzaamheden uitvoer. Hij of zij bepaalt en betaalt. Door deze constructie ben ik er voor de mantelzorger en kom ik voor zijn of haar belangen op. Dit alles met als doel om aan de wensen van de mantelzorger tegemoet te kunnen komen, maar wel met oog voor de gezondheid van de mantelzorger. Samen met de mantelzorger zoeken wij naar een passende oplossing voor de mantelzorgsituatie.

Als lid van de commissie nieuwsbrief en mijn deelname aan de werkgroep missie en visie, wil ik mij inzetten om het beroep onafhankelijk en zelfstandig mantelzorgmakelaar breder op de kaart te zetten. Zodat mantelzorgers onze beroepsvereniging beter kunnen vinden en weten wat de mantelzorgmakelaar voor hen kan betekenen.

Foto van Renate Sauerwald
Renate Sauerwald

Samen voor de beste Mantelzorg
Na jaren in leidinggevende en coachende functies te hebben gewerkt werd ik mantelzorger van mijn schoonvader. En ook ik moest mijn weg in zorgland ontdekken, dit was vaak niet eenvoudig. Welke vormen van zorg zijn er, welke wetten, hoe hou ik de balans tussen zorg, werk en privé? Allemaal vraagstukken die je er eigenlijk niet bij kunt hebben.

Door al het uitzoeken kwam ik de opleiding tot mantelzorgmakelaar tegen. Ik merkte dat ik het uitzoeken en regelen van de juiste zorg en ondersteuning als een uitdaging zag.
Na de opleiding in 2016 ben ik gaan werken als zelfstandig mantelzorgmakelaar.
Als mantelzorgmakelaar kan je ervoor zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt. We zoeken alles uit op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en rechten. Daar waar wenselijk nemen we tijdelijk regeltaken over. We werken samen met alle professionals, zodat de mantelzorger en zorgvrager de juiste ondersteuning en zorg krijgt.
Het is een prachtig en dankbaar vak, je kan zoveel betekenen voor de mantelzorger en de zorgvrager. Dat geeft mij iedere dag de motivatie om mij in te zetten voor dit mooie vak.
Als lid van de commissie opleiding en accreditatie zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van de Mantelzorgmakelaars gewaarborgd is. We organiseren bijscholingen en intervisies.
Als mantelzorgmakelaar kan je je kwaliteit aantonen door accreditatie bij Registerplein. Hier werken wij als BMZM mee samen zodat de kwaliteit onafhankelijk getoetst kan worden.