Agenda

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging bestaat uit
vakbekwaam worden
– vakbekwaam blijven

Als beroepsvereniging staat de BMZM borg voor een goede dienstverlening door haar leden. Daarom heeft de BMZM een Register voor mantelzorgmakelaars ingesteld. Om in het Register opgenomen te worden, moet een mantelzorgmakelaar aan bepaalde eisen voldoen.  Dat controleert Registerplein, een onafhankelijke organisatie voor registratie van professionals in het sociale domein, gesteund door een interne commissie van de BMZM voor Opleiding en Accreditatie. Registerplein ziet erop toe dat iedere ingeschreven mantelzorgmakelaar vakbekwaam is én blijft.
In het Registratiereglement Mantelzorgmakelaars is te lezen aan welke eisen een geregistreerd mantelzorgmakelaar dient te voldoen.

Vakbekwaam worden

Bij inschrijving checkt Registerplein of de mantelzorgmakelaar:

Bij inschrijving verklaart de mantelzorgmakelaar:

Daarnaast verklaart de mantelzorgmakelaar:

Vakbekwaam blijven

Om vakbekwaam te blijven dient een mantelzorgmakelaar iedere vijf jaar 120 uur aan scholing en intervisie te besteden en minimaal 2080 uur (gemiddeld 8 uur per week) aan werkervaring op te doen. Meer informatie over de regels voor scholing is te vinden op de website van Registerplein.
Op deze webpagina is ook een Checklist accreditatie te vinden voor opleiders die een scholingsactiviteit willen laten accrediteren door Registerplein.

Voor leden: gedetailleerde informatie over kwaliteitsborging is te vinden op het intranet.