Missie en visie

De BMZM zorgt voor erkenning en legitimering van het beroep en de onafhankelijkheid van de Mantelzorgmakelaar. De BMZM faciliteert de toegang en ondersteunt mantelzorgmakelaars door middel van registratie, intervisie en het delen van kennis onder de leden. De BMZM streeft naar vrije toegang van deze onafhankelijke ondersteuning voor alle burgers.

Historie

De BMZM is in 2008 opgericht en  ontstaan vanuit de behoefte van Mantelzorgmakelaars aan belangenbehartiging en het kunnen delen van kennis met vakgenoten. Het beroep Mantelzorgmakelaar is ontstaan door o.a. het steeds complexer worden van de zorg en het feit dat er steeds meer taken bij  mantelzorgers neergelegd worden.

Als gevolg van de ontwikkeling van onze verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij stimuleert de overheid informele zorg waartoe ook het verlenen van mantelzorg behoort. Hierdoor  komt er meer druk terecht op de schouders van mantelzorgers. Mede doordat het zorglandschap steeds ingewikkelder wordt komt er meer druk terecht op de schouders van mantelzorgers. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de inhoud van het beroep van Mantelzorgmakelaars. Daarom is de BMZM op dit moment toe aan het herijken van haar missie en visie en het hierbij behorende strategisch beleidsplan 2021-2023.

Missie

De BMZM is dé belangenbehartiger van de Mantelzorgmakelaars in Nederland. Ze maakt zich hard voor verbinding en professionalisering van haar leden en voor kwaliteitsborging, zichtbaarheid en erkenning van het beroep.

Bestaansrecht

De BMZM ontleent haar bestaansrecht aan het feit dat de overheid ten gevolge van het ontstaan van o.a. de participatiemaatschappij en kostenbeheersing in de zorg steeds meer taken bij mantelzorgers neerlegt. Deze taken komen naast de vanzelfsprekende taken die de mantelzorger ook uitvoert. Hierdoor is ( dreigt er)  voor veel mantelzorgers overbelastging. Daar komt bij dat onze zorgsystemen steeds complexer wordt, ook dit vraagt van de mantelzorger veel tijd en energie.

Overtuigingen

Uit het bestaansrecht vloeit de overtuiging voort dat erkenning en legitimering van het beroep Mantelzorgmakelaar noodzakelijk is. De BMZM ondersteunt de Mantelzorgmakelaar, die helpt om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen en op te lossen, en die helpt de mantelzorgers actief te blijven in eigen leven en de systemen waarin zij functioneren.

Visie

Over drie jaar is de BMZM een bloeiende vereniging met méér betrokken leden, zowel kwalitatief als kwantitatief, met een professioneel bestuur en een ruime naamsbekendheid. De BMZM wordt zowel door haar leden als door betrokkenen gezien als een autoriteit op het gebied van mantelzorgondersteuning en wordt door overheden en zorginstanties erkend als belangrijke gesprekspartner namens Mantelzorgmakelaars, in de ketensamenwerking rond mantelzorg.