Agenda

Missie en visie

Missie

De BMZM is de belangenbehartiger van de mantelzorgmakelaars in Nederland. Ze maakt zich hard voor professionalisering van haar leden en voor kwaliteitsborging, zichtbaarheid en erkenning van het beroep. De BMZM streeft naar vrije (kosteloze) toegang van deze onafhankelijke ondersteuning voor alle burgers.

Visie

In 2023 is de BMZM een bloeiende vereniging met een grote naamsbekendheid. Van alle mantelzorgmakelaars in Nederland is minstens 80% lid van de BMZM. De BMZM wordt zowel door haar leden als door betrokkenen uit het werkveld gezien als een autoriteit op het gebied van mantelzorgondersteuning. Overheden en zorginstanties kennen en erkennen de BMZM als belangrijke gesprekspartner namens mantelzorgmakelaars in de ketensamenwerking rond mantelzorg.