Missie en visie

De BMZM zorgt voor erkenning en legitimering van het beroep en de onafhankelijkheid van de Mantelzorgmakelaar. De BMZM faciliteert de toegang en ondersteunt mantelzorgmakelaars door middel van registratie, intervisie en het delen van kennis onder de leden. De BMZM streeft naar vrije toegang van deze onafhankelijke ondersteuning voor alle burgers.

Missie

De BMZM is dé belangenbehartiger van de Mantelzorgmakelaars in Nederland. Ze maakt zich hard voor verbinding en professionalisering van haar leden en voor kwaliteitsborging, zichtbaarheid en erkenning van het beroep.

Visie

Over drie jaar is de BMZM een bloeiende vereniging met méér betrokken leden, zowel kwalitatief als kwantitatief, met een professioneel bestuur en een ruime naamsbekendheid. De BMZM wordt zowel door haar leden als door betrokkenen gezien als een autoriteit op het gebied van mantelzorgondersteuning en wordt door overheden en zorginstanties erkend als belangrijke gesprekspartner namens Mantelzorgmakelaars, in de ketensamenwerking rond mantelzorg.