Organisatie

De BMZM telt 260 leden en het ledental groeit nog steeds. De Algemene Ledenvergadering vormt het hart van de vereniging. Diverse commissies en werkgroepen strategisch beleid ondersteunen het bestuur.

Werkgroepen strategisch beleid: