Organisatie

De BMZM telt 250 leden en het ledental groeit nog steeds. De Algemene Ledenvergadering vormt het hart van de vereniging. Diverse commissies ondersteunen het bestuur.