Agenda

Zorgverzekeraars

Veel zorgverzekeraars vergoeden de ondersteuning van mantelzorgers, waaronder de diensten van de mantelzorgmakelaar. Zo spelen zorgverzekeraars een cruciale rol bij het in stand houden van ons informele zorgsysteem.

Voor zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars erkennen dat mantelzorgers een belangrijke plaats innemen in het zorgsysteem. Daarom hebben veel zorgverzekeraars in hun aanvullende pakket vergoedingen voor mantelzorgers opgenomen. Vaak zit daar ook een vergoeding bij voor de diensten van een mantelzorgmakelaar.

De mantelzorgmakelaar ondersteunt de mantelzorger in de zoektocht naar de juiste zorg voor de naaste en neemt zelf ook ´regelwerk´ over. Dankzij de inzet van een mantelzorgmakelaar houden mantelzorgers de zorg langer vol zonder overbelast te raken. Zo helpt de mantelzorgmakelaar voorkomen dat de mantelzorger een beroep moet doen op zwaardere zorg met hogere zorgkosten.

Heeft u als zorgverzekeraar de mantelzorgmakelaar nog niet in het aanvullende pakket opgenomen? De BMZM gaat graag met u in gesprek over de meerwaarde van de mantelzorgmakelaar.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat via E: