Mantelzorgmakelaars ondersteunen, informeren, regelen en ontlasten mantelzorgers en cliënten.
De beroepsvereniging BMZM staat voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening

Brief bestuursvoorzitter BMZM

Geachte mevrouw Michels, Beste Trix,

Op 26 februari 2016 heeft het bestuur van de BMZM (het commissielid Arjen Kuiper, competent voor accreditatie en opleiding en ondergetekende) een eensluidend gesprek gehad met STOC opleidingen (Trix Michels, accountmanager) en daarbij het CV van de opleiding(en), die STOC aanbiedt grondig doorgenomen. Daarbij is met name de B-variant van het cursusaanbod, welke direct opleidt tot mantelzorgmakelaar voor de BMZM van belang.
De methodiek om door de studenten pas ná het eerste blok een keuze te laten maken van de te volgen opleiding (A- of B-variant) is prettig, omdat bij een keuze voor de B-variant de BMZM dan verzekerd is, dat de studenten bewust gekozen hebben voor het beroep van mantelzorgmakelaar.
Verder is gebleken, dat de cursus (B-variant) veel meer zorg en tijd aan praktijk gerichte kennis besteedt, een wens, die de BMZM al eerder heeft geuit. Deze praktijkkennis wordt overgebracht door docenten, die mantelzorgmakelaars zijn. Een goede ontwikkeling.

Het theoretische gedeelte is waar mogelijk aangescherpt.
De overzichtelijkheid in module 3 m.b.t. wet en regelgeving is optimaal.
Het cursusaanbod is helder omschreven.
De A-variant (casemanagement)  biedt vooralsnog geen toelating tot een lidmaatschap van de BMZM.
De screening van geschikte studenten is grotendeels hetzelfde gebleven met dien verstande dat er meer begeleiding, extra controle op vooropleiding en advies wordt geboden.

Samenvattend en na overleg met Arjen Kuiper wil de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) haar samenwerking met STOC- opleidingen continueren op basis van bovenstaande uitgangspunten en op grond waarvan de studenten van STOC Opleidingen zich tijdens of ná de opleiding kunnen aanmelden als (aspirant) lid van de BMZM.

De BMZM feliciteert STOC-opleidingen met de gemaakte progressie. Het ligt in de rede om na twee jaar (2018) de situatie te evalueren.

Ik zie graag een bevestiging van dit bericht tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Michiel den Oudsten,
Bestuursvoorzitter,
Landelijke Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Van Zuylen van Nijeveltstraat 165
2242 LD Wassenaar
06-42695799
070-7853126