Agenda

Disclaimer

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de websites: de webpagina’s op bmzm.nl, mantelzorgmakelaarsnederland.nl, hulpvoormantelzorgers.nl en de hieraan gerelateerde social media kanalen en nieuwsbrieven
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de websites;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de websites gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de websites. Door de websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de websites regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de websites in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites of met de onmogelijkheid de websites te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de websites naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de websites gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. De uitgever kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze websites. Waar verwezen wordt naar websites of webpagina’s van derden, heeft de uitgever geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de websites of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de websites verzendt.
 10. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de websites te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de websites monitoren.
 11. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de websites, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
Filip van Eeckhoutte