Mantelzorgmakelaars ondersteunen, informeren, regelen en ontlasten mantelzorgers en cliënten.
De beroepsvereniging BMZM staat voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening

<<< Terug

Werkgevers

Eén op de zes werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg. De bijkomende regeltaken worden door deze mantelzorgers meestal uitgevoerd in werktijd, omdat instanties alleen tijdens kantooruren bereikbaar zijn. 
Het combineren van werk en zorg brengt bovendien de nodige spanningen met zich mee. Daardoor is de kans dat een mantelzorgende werknemer zich een dag ziek meldt groter. Voor uw organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim.
De mantelzorgmakelaar kan regeltaken voor uw mantelzorgende werknemer overnemen, zodat deze werknemer zich weer beter kan focussen op het werk. Daarnaast kunt u de mantelzorgmakelaar inzetten om in uw organisatie de knelpunten in de combinatie arbeid en mantelzorg zichtbaar te maken. Hoeveel mantelzorgers telt uw organisatie? Hoeveel productieverlies levert dat op? Wat zijn de mogelijkheden om kosten te besparen door het initiëren van preventief beleid?

Verzuimpreventie
De werkgever kan blijven beschikken over de inzet en motivatie van de mantelzorgende werknemer en hoeft niet op verzuimregelingen terug te vallen.