Mantelzorgmakelaars helpen mantelzorgers.
De beroepsvereniging staat garant voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening.

Een mantelzorgmakelaar analyseert de situatie op meerdere beleidsterreinen, biedt informatie, ondersteunt beroepsmatig en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkomen van overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening.

De regie blijft bij de mantelzorger. De mantelzorger wordt zo minder belast. De mantelzorgmakelaar is uitstekend thuis in de zorgwereld en is HBO-opgeleid. Kijk bij PostMDopleidingen , STOC of Auxilium Academy voor meer informatie over deze opleidingen.

Overzicht

De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit ook de regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en verzekeringen.

De mantelzorgmakelaar biedt als professionele dienstverlener primair de (overbelaste) mantelzorger ondersteuning bij de regie over diens individuele situatie; gidst door het bureaucratisch zorgterrein, ondersteunt bij of neemt tijdelijk regeltaken over, bemiddelt tussen werkende mantelzorger en diens werkgever en/of instanties en draagt opkomende hulpverleningsvragen warm over.