Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars ontlasten mantelzorgers en cliënten door hen te ondersteunen en te informeren over de zorgmogelijkheden en het organiseren van zorg op maat met zorgpartners uit de regio.

Overzicht

De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger en/of zorgvrager een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit vaak ook de regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen.
De mantelzorger behoudt te allen tijde de regie!

Ondersteuning

De mantelzorgmakelaar biedt als professionele dienstverlener primair de (overbelaste) mantelzorger/zorgvrager ondersteuning bij de regie over diens individuele situatie; gidst door het bureaucratisch zorgterrein, ondersteunt bij of neemt tijdelijk regeltaken over, bemiddelt tussen werkende mantelzorger/cliënt en diens werkgever en/of instanties en draagt opkomende hulpverleningsvragen warm over.

HBO geschoold

De mantelzorgmakelaar is gecertificeerd door het volgen van de post-hbo opleiding voor Mantelzorgmakelaar. De Mantelzorgmakelaar kan als zelfstandige werken of in dienst van een welzijns- of zorgorganisatie.
De mantelzorgmakelaar is bekend met de wetgeving van het sociaal domein (Jeugdwet en WMO), de zorg (Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg) en de Participatiewet (werk en emancipatie). De mantelzorgmakelaar kent de weg binnen de beleidsterreinen en de sociale kaart in zorg, welzijn, wonen, werk, financiën, inkomen, recht, wet- en regelgeving, verzekeringen.

Analyse

Via analyse van de hulpvraag van de mantelzorger, op de verschillende beleidsterreinen en wet- en regelgeving, verkent de mantelzorgmakelaar de problematiek, draagt oplossingen aan en maakt waar nodig gebruik van wet- en regelgeving (maatwerk en/of algemene voorzieningen). De regie blijft altijd bij de mantelzorger.

Register

Alle leden van de BMZM staan ingeschreven in het register voor mantelzorgmakelaars. Dit biedt de mantelzorger de mogelijkheid de dienstverlening (deels) vergoed te krijgen uit het aanvullend pakket van de zorgverzekeraar. De mantelzorger moet deze aanvullende zorg dan wel verzekerd hebben.

Werkwijze

De vraag van de mantelzorger is leidend voor het handelen van de mantelzorgmakelaar, waarbij de mantelzorgmakelaar zelfstandig en onafhankelijk van eventuele invloeden van derde partijen opereert en beslist. De mantelzorger neemt te allen tijde zelf een besluit op basis van de objectieve informatie van de mantelzorgmakelaar.

Samenvattend is de werkwijze van een mantelzorgmakelaar als volgt:
De mantelzorgmakelaar

 • komt in actie op verzoek van de mantelzorger zelf en/of op verzoek van externen, zoals zorgverzekeraar, gemeente of werkgever
 • analyseert en structureert de zorgsituatie
 • levert specialistische kennis en informatie
 • geeft informatie over zorg, welzijn, wonen, werk, financiën en recht
 • kijkt (kortdurend) mee of neemt, indien nodig, regeltaken van de mantelzorger over
 • regelt de toegang tot maatwerk en algemene voorzieningen (o.a. pgb)
 • versterkt de draagkracht en draaglast van de mantelzorger en daarmee het sociale network

De mantelzorgmakelaar is niet alleen gewend om complexe vraagstukken helder in kaart te brengen en vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, de mantelzorgmakelaar is ook goed op de hoogte van de vele zorginitiatieven bij jou in de buurt en kent de lokale regels omtrent de WMO. Samen kom je tot de meest passende zorg voor jou en je naaste.

Tot de werkzaamheden van de mantelzorgmakelaar behoren onder meer:

 • Verkenning en analyse van de hulpvraag van de mantelzorger
 • Informeren, adviseren en uitvoeren
 • Bemiddelen tussen, verwijzen naar en contact leggen met diverse instanties
 • Aandragen van maatwerkoplossingen en alternatieven
 • Coördineren en rapporteren

Waar vind ik een mantelzorgmakelaar?