Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars ontlasten mantelzorgers en cliënten door hen te ondersteunen en te informeren over de zorgmogelijkheden en het organiseren van zorg op maat met zorgpartners uit de regio.

Weer in balans met hulp van de mantelzorgmakelaar

Werk en mantelzorg vormen een zware combinatie. Een mantelzorgmakelaar

  • heeft een goed netwerk,
  • kent de mogelijkheden voor ondersteuning in je buurt,
  • helpt je graag bij het vinden van een oppas- of bezoekservice,
  • kent de weg naar vrijwillige thuishulp en
  • kan altijd helpen een geschikt zorghotel of logeerhuis te vinden als jij als mantelzorger de zorg tijdelijk uit handen moet of wilt geven.

Een mantelzorgmakelaar heeft ervaring met organisaties die een groot aantal vrijwilligers kunnen aanbieden om allerlei klusjes te doen als je extra hulp kan gebruiken. Maar ook als je professionele zorg nodig hebt, weet een mantelzorgmakelaar de weg en kan je helpen die zorg te organiseren.

Als mantelzorger wil je je kunnen focussen op de zorgtaken voor je naaste. De zorgadministratie slokt echter veel kostbare tijd op. En als de zorg voor een naaste langer duurt of intensiever wordt kun je wel een steuntje in de rug gebruiken.

Een mantelzorgmakelaar zet je als mantelzorger weer in je kracht. Mantelzorgmakelaars ondersteunen je bij complexe aanvragen van zorgvoorzieningen. Zij zijn geschoold om bijvoorbeeld een kansrijke aanvraag van een persoonsgebonden budget (pgb) te doen en helpen je bij het vervolgtraject van het pgb op weg met de administraties en helpen bij een herindicatie.

De mantelzorgmakelaar is niet alleen gewend om complexe vraagstukken helder in kaart te brengen en vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, de mantelzorgmakelaar is ook goed op de hoogte van de vele zorginitiatieven bij jou in de buurt en kent de lokale regels omtrent de WMO. Samen kom je tot de meest passende zorg voor jou en je naaste.

Waar vind ik een mantelzorgmakelaar?