Agenda

Het beroep

Mantelzorgers staan er vaak alleen voor. Alle zorg en begeleiding gaan naar de zorgvrager. Een mantelzorgmakelaar is er juist speciaal voor de mantelzorger. Zij/hij helpt de mantelzorger weer grip op zijn eigen leven te krijgen

Diensten van de mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar helpt bij het organiseren van de zorg en neemt regeltaken over. Een mantelzorgmakelaar maakt samen met de mantelzorger een overzicht van alles wat er moet gebeuren om de zorg voor de naaste te organiseren en brengt in kaart welke zorg er nodig is. Zo krijgt de mantelzorger snel overzicht van wat er nog geregeld moeten worden. Als dat duidelijk is, adviseert en helpt de mantelzorgmakelaar bij het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Dit doet de mantelzorgmakelaar

 • aangeven bij welk loket de mantelzorger moet aankloppen voor zorg en ondersteuning
 • voorbereiden van belangrijke gesprekken met organisaties of instanties
 • aanvragen Wmo-voorzieningen
 • ondersteunen bij keukentafelgesprekken
 • overleggen met zorgverleners
 • hulp bieden bij het zoeken naar een aangepaste woning
 • aanvragen van zorg en behandeling vanuit de zorgverzekeringswet
 • aanvragen van een Wlz-indicatie, overleg met het CIZ
 • maken van een zorgplan
 • hulp bieden bij Wlz-herindicatie
 • overleggen met werkgever
 • aanvragen van een pgb
 • attenderen op wettelijke regelingen die van toepassing zijn op de situatie, zoals verlofregelingen en mantelzorgcompliment
 • het op orde brengen van de zorgadministratie

Hbo-geschoold

Mantelzorgmakelaars zijn gecertificeerd door het volgen van de post-hbo-opleiding voor mantelzorgmakelaar. De mantelzorgmakelaar kan als zelfstandige werken of in dienst van een welzijns- of zorgorganisatie.

Deskundig

Mantelzorgmakelaars kennen de wet- en regelgeving (Jeugdwet, Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Participatiewet) en weten wat er op de verschillende beleidsterreinen gebeurt. Ook zijn mantelzorgmakelaars goed op de hoogte van welke organisaties in de regio zich hiermee bezighouden (sociale kaart).

Competenties

Om het werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat een mantelzorgmakelaar analytisch, communicatief, resultaatgericht en sensitief (invoelend) is. Bovendien moet je uit de voeten kunnen met diverse digitale systemen, bijvoorbeeld om cliëntgegevens veilig op te slaan en om declaraties in te dienen bij zorgverzekeraars.