Het beroep

Zelfstandige mantelzorgmakelaars onderscheiden zich van andere adviseurs door hun onafhankelijkheid. Ze zijn niet in dienst van een zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeente of instelling.

Diensten van de mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar helpt bij het organiseren van de zorg en neemt regeltaken over. Een mantelzorgmakelaar maakt samen met de mantelzorger een overzicht van alles wat er moet gebeuren om de zorg voor de naaste te organiseren en brengt in kaart welke zorg er nodig is. Zo krijg de mantelzorger snel overzicht welke zaken er nog geregeld moeten worden.

HBO geschoold

De mantelzorgmakelaar is gecertificeerd door het volgen van de post-hbo opleiding voor Mantelzorgmakelaar. De Mantelzorgmakelaar kan als zelfstandige werken of in dienst van een welzijns- of zorgorganisatie.
De mantelzorgmakelaar is bekend met de wetgeving van het sociaal domein (Jeugdwet en WMO), de zorg (Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg) en de Participatiewet (werk en emancipatie). De mantelzorgmakelaar kent de weg binnen de beleidsterreinen en de sociale kaart in zorg, welzijn, wonen, werk, financiën, inkomen, recht, wet- en regelgeving, verzekeringen.

Een mantelzorgmakelaar kan helpen bij o.a. de volgende zaken:

 • Aanvragen van een indicatie
 • Voorbereiden van belangrijke gesprekken met organisaties of instanties
 • Hulp bij herindicatie
 • Hulp bij het zoeken naar andere woning
 • Keukentafelgesprekken
 • Maken van een zorgplan
 • Overleggen met zorgverleners
 • Overleg met werkgever
 • PGB aanvragen
 • WLZ aanvragen
 • Wmo voorzieningen aanvragen
 • Aanvragen voorziening vanuit de zorgverzekeringswet
 • Wettelijke regelingen die van toepassing zijn op jouw situatie
 • Zorgadministratie
 • Overleg met CIZ

De mantelzorgmakelaar heeft kennis van het gehele terrein van wet- en regelgeving waarmee een mantelzorger te maken kan krijgen: zorg, verzekeringen, inkomen, uitkeringen, wonen, welzijn, wet- en regelgeving etc.