Kwaliteit

Een gekwalificeerde Mantelzorgmakelaar:

Opleiding

Iedere Mantelzorgmakelaar die lid is van de BMZM heeft een opleiding gevolgd, die door de vereniging is geaccrediteerd (officieel goedgekeurd). De deelnemer leert hier wat het beroep inhoudt, hoe ze methodisch kan werken, en alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om een competente en vakbekwame Mantelzorgmakelaar te worden. De opleiding tot Mantelzorgmakelaar is een post-HBO-opleiding en telt 440 studiebelastinguren.
Er zijn meerdere opleidingsinstituten die een goedgekeurde opleiding tot Mantelzorgmakelaar verzorgen.  Alleen de Mantelzorgmakelaar die bij een van deze instituten de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, kan lid worden van de BMZM.

Beroepsprofiel

In het Beroepsprofiel staat wat een Mantelzorgmakelaar doet, hoe zij haar werkzaamheden uitvoert en omgaat met haar cliënten. En ook aan wat voor eisen zij moet voldoen om haar beroep goed uit te oefenen. Iedere BMZM-Mantelzorgmakelaar houdt zich aan de richtlijnen die in het Beroepsprofiel staan en kan daar ook op worden aangesproken.

Register

Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden.

Alle Mantelzorgmakelaars die lid zijn van de BMZM zijn ingeschreven in het Register Mantelzorgmakelaars bij Registerplein. Met dit kwaliteitskeurmerk laten ze aan hun cliënten zien dat ze een geaccrediteerde opleiding hebben afgerond en de beroepseisen van het Beroepsprofiel onderschrijven.
Om haar inschrijving in het Register te behouden, moet een Mantelzorgmakelaar haar kennis up-to-date houden door regelmatig bijscholingscursussen te volgen. Registerplein houdt bij of de Mantelzorgmakelaar aan de bijscholingseisen voldoet. Zo waarborgt Registerplein dat de ingeschreven Mantelzorgmakelaars kwaliteit leveren.