Agenda

Kwaliteit

Een gekwalificeerde mantelzorgmakelaar heeft een geaccrediteerde opleiding, werkt conform het beroepsprofiel en staat ingeschreven bij het Register Mantelzorgmakelaars

De BMZM behartigt de belangen van de mantelzorgmakelaars als hbo-geschoolde zorgprofessionals en ziet toe op de kwaliteit van beroepspraktijk. Leden van de BMZM zijn geregistreerd bij Registerplein. Zo laten zij zien dat ze professioneel met hun vak bezig zijn en dat ze (blijven) voldoen aan de eisen die daarvoor nodig zijn. De BMZM houdt de kennis van haar leden up-to-date door onder meer intervisie, nascholing en het delen van kennis onder haar leden.

Geaccrediteerde opleiding

Iedere mantelzorgmakelaar die lid is van de BMZM, volgde een opleiding die door de vereniging is geaccrediteerd (officieel goedgekeurd). De opleiding tot mantelzorgmakelaar is een post-hbo-opleiding en telt 440 studiebelastinguren.

Er zijn meerdere opleidingsinstituten die een goedgekeurde opleiding tot mantelzorgmakelaar verzorgen. Alleen de mantelzorgmakelaar die bij een van deze instituten de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, kan lid worden van de BMZM.

Beroepsprofiel

In het Beroepsprofiel staat aan welke eisen een mantelzorgmakelaar moet voldoen om het beroep goed uit te oefenen. Het Beroepsprofiel beschrijft hoe de mantelzorgmakelaar de werkzaamheden uitvoert en omgaat met cliënten. Iedere BMZM-mantelzorgmakelaar houdt zich aan de richtlijnen van het Beroepsprofiel en kan daar ook op worden aangesproken.

Register mantelzorgmakelaars

Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Met een registratie bij Registerplein laten professionals zien aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun dienstverlening vaardigheden.

Keurmerk

Onderdeel van het Registerplein is het Register mantelzorgmakelaars. Alle mantelzorgmakelaars die lid zijn van de BMZM, staan hier ingeschreven. Met dit kwaliteitskeurmerk laten ze aan hun cliënten zien dat ze een geaccrediteerde opleiding hebben afgerond en de beroepseisen van het Beroepsprofiel onderschrijven.

Bijscholen

Om in het Register ingeschreven te blijven, moet een mantelzorgmakelaar kennis up-to-date houden door regelmatig bijscholingscursussen te volgen. Registerplein houdt bij of de mantelzorgmakelaar aan de bijscholingseisen voldoet. Zo waarborgt Registerplein dat de ingeschreven mantelzorgmakelaars kwaliteit (blijven) leveren.