Agenda

Voor gemeenten

Steeds meer gemeenten vergoeden de inzet van een professionele Mantelzorgmakelaar om de mantelzorgers te ontlasten.

Wie hulp nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Doel van de Wmo is dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Als dat niet meer lukt met ondersteuning van mantelzorgers (familie, buren, vrienden), springt de gemeente bij.

Ontlasten mantelzorgers

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, verplicht de Wmo gemeenten om mantelzorgers actief te ondersteunen. Professionele mantelzorgmakelaars ontlasten de mantelzorgers. Steeds meer gemeenten vergoeden dan ook de inzet van een mantelzorgmakelaar.

Meerwaarde

De mantelzorgmakelaar is goed thuis in de verschillende wetten (Wmo, Jeugdwet, Wlz) en kent de sociale kaart in de gemeente. De mantelzorgmakelaar geeft niet alleen informatie en advies, maar biedt ook praktische hulp. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorg, het vinden van de juiste zorgaanbieder, of het bemiddelen tussen zorgaanbieders. Die praktische hulp vormt de meerwaarde van de mantelzorgmakelaar, want veel mantelzorgers lopen juist stuk op alle regeltaken rondom de zorg. In een paar uur tijd kan de mantelzorgmakelaar hun zorgzaken weer op de rails zetten.

Wil je weten wat een mantelzorgmakelaar voor jouw gemeente kan betekenen?
Neem dan contact op met een mantelzorgmakelaar in je gemeente of omgeving.

Ondersteuning mantelzorgers steeds belangrijker

Steeds meer gemeenten, werkgevers en zorgverzekeraars signaleren de toenemende belasting van mantelzorgers. Zij zoeken naar manieren om de mantelzorger te ontlasten. Zo vergoedt een groeiend aantal zorgverzekeringen de tijdelijke (extra) ondersteuning van mantelzorgers vanuit de aanvullende verzekering. Ook vinden steeds meer werkgevers en gemeenten de weg naar de diensten van de mantelzorgmakelaar en vergoeden ze haar/zijn zodat de mantelzorger wat lucht krijgt.