Voor gemeenten

Steeds meer gemeenten vergoeden de inzet van een professionele Mantelzorgmakelaar om de mantelzorgers te ontlasten.

Voor gemeenten

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat hulpbehoevende mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Waar mogelijk met hulp van hun eigen netwerk (mantelzorgers) en anders met ondersteuning van de gemeente. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, verplicht de Wmo de gemeenten om ook mantelzorgers actief te ondersteunen. Steeds meer gemeenten vergoeden de inzet van een professionele Mantelzorgmakelaar om de mantelzorgers te ontlasten.

Een Mantelzorgmakelaar is goed thuis in de verschillende wetten (Wmo, Jeugdwet, Wlz) en kent de sociale kaart in uw gemeente. De Mantelzorgmakelaar geeft niet alleen informatie en advies, maar biedt ook praktische hulp. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorg, het vinden van de juiste zorgaanbieder, of het bemiddelen tussen zorgaanbieders. Die praktische hulp vormt de meerwaarde van de Mantelzorgmakelaar. Want veel mantelzorgers lopen juist stuk op alle regeltaken rondom de zorg. In een paar uur tijd kan een Mantelzorgmakelaar hun zorgzaken weer op de rails zetten.
Wilt u weten wat een Mantelzorgmakelaar voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met een Mantelzorgmakelaar in uw gemeente of omgeving.

Mantelzorger ondersteunen

Steeds meer gemeenten, werkgevers en zorgverzekeraars signaleren de toenemende belasting van mantelzorgers. Zij zoeken naar manieren om de mantelzorger te ontlasten. Zo is er een groeiend aantal zorgverzekeringen, die vanuit de aanvullende verzekering diensten om mantelzorgers tijdelijke (extra) ondersteuning te geven vergoeden. Steeds meer werkgevers en gemeenten vinden de weg naar de diensten van de mantelzorgmakelaar en vergoeden de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar om de mantelzorger wat ‘lucht’ te geven.

Wilt u weten wat een Mantelzorgmakelaar voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met een Mantelzorgmakelaar in uw gemeente of omgeving.