Voor werkgevers

Eén op de vier werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg. De bijkomende regeltaken worden door deze mantelzorgers meestal uitgevoerd in werktijd, omdat instanties alleen tijdens kantooruren bereikbaar zijn.

Voor werkgevers

Eén op de zes werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg. De bijkomende regeltaken worden door deze mantelzorgers meestal uitgevoerd in werktijd, omdat instanties alleen tijdens kantooruren bereikbaar zijn.
Het combineren van werk en zorg brengt bovendien de nodige spanningen met zich mee. Daardoor is de kans dat een mantelzorgende werknemer zich een dag ziek meldt groter. Voor uw organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim.
De mantelzorgmakelaar kan regeltaken voor uw mantelzorgende werknemer overnemen, zodat deze werknemer zich weer beter kan focussen op het werk. Daarnaast kunt u de mantelzorgmakelaar inzetten om in uw organisatie de knelpunten in de combinatie arbeid en mantelzorg zichtbaar te maken. Hoeveel mantelzorgers telt uw organisatie? Hoeveel productieverlies levert dat op? Wat zijn de mogelijkheden om kosten te besparen door het initiëren van preventief beleid?

Verzuimpreventie

De werkgever kan blijven beschikken over de inzet en motivatie van de mantelzorgende werknemer en hoeft niet op verzuimregelingen terug te vallen.

Mantelzorger ondersteunen

Steeds meer gemeenten, werkgevers en zorgverzekeraars signaleren de toenemende belasting van mantelzorgers. Zij zoeken naar manieren om de mantelzorger te ontlasten. Zo is er een groeiend aantal zorgverzekeringen, die vanuit de aanvullende verzekering diensten om mantelzorgers tijdelijke (extra) ondersteuning te geven vergoeden. Steeds meer werkgevers en gemeenten vinden de weg naar de diensten van de mantelzorgmakelaar en vergoeden de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar om de mantelzorger wat ‘lucht’ te geven.

Wilt u weten wat een Mantelzorgmakelaar voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met een Mantelzorgmakelaar in uw gemeente of omgeving.