Agenda

Voor werkgevers

Eén op de vier werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. En dat worden er steeds meer, door de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg.

Medewerkers die ook mantelzorger zijn, voeren bijkomende regeltaken vaak uit in werktijd. Instanties zijn immers alleen tijdens kantooruren bereikbaar. Het gevolg is dat de medewerker minder aandacht heeft voor zijn/haar werk. Bovendien brengt het combineren van werk en zorg de nodige spanningen met zich mee. Dit vergroot de kans dat iemand zich ziek meldt. Voor een organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim.

Verzuim voorkomen

De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken van de medewerker over, zodat hij/zij zich weer beter kan concentreren op het werk. Zo helpt de mantelzorgmakelaar onnodig ziekteverzuim voorkomen. Ook kan de werkgever maatwerkafspraken met de werknemer maken. Zodat de werknemer wordt ontlast en de werkgever kan blijven bouwen op een loyale en gemotiveerde medewerker.

Preventief beleid

Werkgevers kunnen de mantelzorgmakelaar ook vragen om hun hele organisatie eens onder de loep te nemen. Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk onder de werknemers? En hoeveel werktijd verliest het bedrijf daarmee? Hoe kunnen werkgevers kosten besparen met preventief beleid? De mantelzorgmakelaar geeft inzicht en adviseert over oplossingen.

Wilt je weten wat een mantelzorgmakelaar voor jouw bedrijf kan betekenen?
Neem dan contact op met een mantelzorgmakelaar in je gemeente of omgeving.

Ondersteuning mantelzorgers steeds belangrijker

Steeds meer gemeenten, werkgevers en zorgverzekeraars signaleren de toenemende belasting van mantelzorgers. Zij zoeken naar manieren om de mantelzorger te ontlasten. Zo vergoedt een groeiend aantal zorgverzekeringen de tijdelijke (extra) ondersteuning van mantelzorgers vanuit de aanvullende verzekering. Ook vinden steeds meer werkgevers en gemeenten de weg naar de mantelzorgmakelaar. Zij vergoeden de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar, zodat de mantelzorger wat lucht krijgt.