Strategisch beleidsplan 2021 – 2023

Strategisch beleidsplan 2021 – 2023

De BMZM (Beroepsvereniging van MantelZorgMakelaars) heeft in de eerste helft van 2020 een ledenraadpleging gedaan om de strategische doelen voor de komende drie jaar te stellen en uit te werken. Deze uitwerking is door bestuur en projectgroep strategisch beleid gemaakt, onder begeleiding van organisatiedeskundige Peter Bevers en is op de ALV van 31 augustus 2020 aan de leden voorgelegd.

StrategischBeleidsplanBMZM2021-2023