Hulp

Zelfstandige mantelzorgmakelaars onderscheiden zich van andere adviseurs door hun onafhankelijkheid. Ze zijn niet in dienst van een zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeente of instelling.

Diensten van de mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar helpt bij het organiseren van de zorg en neemt regeltaken van je over. Een mantelzorgmakelaar maakt samen met jou een overzicht van alles wat er moet gebeuren om de zorg voor je naaste te organiseren en brengt in kaart welke zorg er nodig is. Zo krijg je snel overzicht welke zaken er nog geregeld moeten worden.

Een mantelzorgmakelaar kan je helpen bij o.a. de volgende zaken:

 • Aanvragen van een indicatie
 • Voorbereiden van belangrijke gesprekken met organisaties of instanties
 • Hulp bij herindicatie
 • Hulp bij het zoeken naar andere woning
 • Keukentafelgesprekken
 • Maken van een zorgplan
 • Overleggen met zorgverleners
 • Overleg met werkgever
 • PGB aanvragen
 • WLZ aanvragen
 • Wmo voorzieningen aanvragen
 • Aanvragen voorziening vanuit de zorgverzekeringswet
 • Wettelijke regelingen die van toepassing zijn op jouw situatie
 • Zorgadministratie
 • Overleg met CIZ

De mantelzorgmakelaar heeft kennis van het gehele terrein van wet- en regelgeving waarmee een mantelzorger te maken kan krijgen: zorg, verzekeringen, inkomen, uitkeringen, wonen, welzijn, wet- en regelgeving etc.