Beleidsmakers / zorgverzekeraars

Mantelzorg is de zorg die mensen in de privésfeer verlenen aan een naaste. Volgens de definitie is er sprake van mantelzorg als deze (niet vrijwillige) zorg minimaal 3 maanden duurt en minimaal 8 uren per week in beslag neemt.

Mantelzorger ondersteunen

Steeds meer gemeenten, werkgevers en zorgverzekeraars signaleren de toenemende belasting van mantelzorgers. Zij zoeken naar manieren om de mantelzorger te ontlasten. Zo is er een groeiend aantal zorgverzekeringen, dat vanuit de aanvullende verzekering diensten om mantelzorgers tijdelijke (extra) ondersteuning te geven, vergoeden. Ook werkgevers en gemeenten vinden de weg naar de diensten van de mantelzorgmakelaar en vergoeden de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar om de mantelzorger wat ‘lucht’ te geven.

Eén op de zes werknemers combineert werk met zorg. En in de zorgsector is zelfs één op de vier medewerkers ook mantelzorger. De combinatie werk en mantelzorg is zwaar en het is moeilijk dit langdurig vol te houden zonder dat je overbelast raakt. De mantelzorgmakelaar helpt een betere balans te vinden tussen werk, gezin en mantelzorg.

Mantelzorg vormt de basis van ons zorgstelsel. Bijna 80% van alle in Nederland geleverde zorg wordt geleverd door zo’n 3.7 miljoen mantelzorgers. Van hen combineren 500.000 deze jarenlange intensieve zorg voor een partner, ouder of kind met een baan buitenshuis. Het merendeel vindt het geven van zorg zo vanzelfsprekend, dat zij zich niet realiseren mantelzorger te zijn.

Met praktische aanpassingen is het risico van overbelasting kleiner, want door langdurig mantelzorg te combineren met werk ligt een burn-out op de loer.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de BMZM. Het secretariaat is te bereiken via:
E: secretariaat@bmzm.nl of M: 06 8365 7112