Agenda

Zorggenoot

Sinds 2020 werken Zorggenoot en de BMZM samen om zo veel mogelijk bekendheid te geven aan de mogelijkheid ondersteuning te krijgen bij mantelzorg door een mantelzorgmakelaar.

Mantelzorgmakelaars die via Zorggenoot worden ingezet als zorggenoot zijn allen aangesloten bij de BMZM en voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen die de BMZM stelt. Zorggenoot en de BMZM onderzoeken samen welke vergoedingsmogelijkheden er openstaan om de diensten van een mantelzorgmakelaar te bekostigen en hoe mantelzorgmakelaars het best kunnen worden gefaciliteerd.